Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Strategi

Strategi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Strategi — (gr. feltherrekunst) er via militærsproget vandret ud i mange andre dele af samfundet som betegnelse for en mere overordnet og langsigtet måde at forholde sig til tilværelsen på end den rent taktiske eller opportuniske. Den tyske general og krigsteoretiker Clausewitz har tørt konstateret, at en effektiv general må have en strategi, men at han samtidig må erkende, at enhver strategi bryder sammen – om ikke før så i felten.

I almennyttige fonde kan man ifølge Joel L. Fleichman håndtere strategi på fire forskellige måder: 1. De barmhjertige samaritanere, som ikke anvender en strategi og uddeler midlerne lidt tilfældigt. Der er ingen systematisk evaluering af, om fonden lever op til sine egne mål. 2. Pragmatikerne, som meget uregelmæssigt arbejder med en strategi og har et diffust fokus på beslutninger, aktiviteter og processer. 3. De halvhjertede strateger, som anvender mindst én strategi for at træffe beslutninger. De er til tider proaktive, og de evaluerer jævnligt, men uden fast systematik. 4. De målbevidste strateger. De har veldefinerede mål, som ofte er udmøntet i programmer. Fondene evaluerer hyppigt, og deres bestyrelser er involveret i dette.

Se også: Kontrol & Teknik