Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Stiftelse

Stiftelse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Stiftelse — (ty. grundlag) – på engelsk: the charitable trust – er en organisationsform, der blev opfundet i middelalderen som (i bogstaveligste forstand) økonomisk grundlag for skoler, fattiggårde, hospitaler og universiteter, ofte med udspring fra kirkelige organisationer. Senere også brugt til organisering af landejendom (Fideikomis) til sikring af, at grundlæggerens vilje ikke blev ændret af hans egne arvinger eller af statsmagten.

De opgaver, som den katolske kirke varetog indtil reformationen i 1536, blev kun til dels overtaget af staten/kongen, og det var almindeligt, at fonde og stiftelser påtog sig uddannelsesmæssige og sociale opgaver. Omkring 1780 eksisterede der omkring 2500 stiftelser, og kun 50 af dem kunne dateres tilbage til før reformationen. Denne form for fondsdannelse blomstrede yderligere op i anden halvdel af 1800-tallet, hvor industrialismen medførte grundlæggende samfundsforandringer, vandringer fra land til by, og sociale problemer truede med at tage overhånd. Der var brug for indsatser for at styrke moralen og den nationale selvværd efter nederlaget til Tyskland i 1864 og for at afhjælpe den elendighed, fattigdommen i byerne medførte.

Se også: Fond og Velgørenhed