Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Stakeholder

Stakeholder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Stakeholder — er kommet til Danmark via USA og bruges ofte synonymt med interessent. Det engelske ord stake betegner en pæl, som bruges til at støtte, afmærke eller afgrænse noget. Til forskel fra en shareholder, der primært har pekuniære interesser, for eksempel i form af investeringer i en virksomhed, har S en bredere betydning som betegnelse for enhver enkeltperson eller gruppe, der kan påvirke eller påvirkes af en virksomhed eller et projekt. Inddragelse af S i beslutningsprocesser kan derfor være helt afgørende for almennyttige og filantropiske foretagender, både fordi sådanne S kan bidrage positivt til projekternes gennemførelse, og fordi protest, skepsis og kritik kan underminere projektets legitimitet og effektivitet.

Se også: Borgerinddragelse & Demokrati