Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Borgerinddragelse — kan i forbindelse med almennyttig virksomhed ses som forsøg på at leve op til et oldgammelt princip om participation som det civile livs bærebjælke. I praksis kan der næppe findes eksempler på samfund, hvor alle har deltaget aktivt. Ganske fri for selvmodsigende elementer er idealer om den slags altså ikke. Det helt fundamentale spørgsmål kan rejses, om det overhovedet giver mening at gøre nogen til genstand for ”inddragelse”, når ”borgeren” i et demokratisk samfund pr. definition ikke kan betragtes som et objekt, men som et selvstændigt handlende og myndigt subjekt?