Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Skepsis

Skepsis

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Skepsis — (gr. anskuelse) er et udtryk for tvivl, forbehold, gerne efter saglig overvejelse. Tvivlen kan dreje sig om konkrete påstande, men også om udbredte antagelser eller om muligheden for overhovedet at kunne nå sand erkendelse og/eller for overhovedet at kunne sætte forandringer igennem i virkeligheden. Betegnelsen skeptiker kan desuden – dette er især almindeligt på engelsk – henvise til en ikke-troende i religiøs forstand. I de senere år er det blevet almindeligt at udvide sidstnævnte sprogbrugs rækkevidde, så den også omfatter videnskabelige problemstillinger. Et typisk eksempel er betegnelsen klima-skeptiker. I det omfang religiøs tro og moral ses som to alen af et stykke, kan skepsis opfattes som et udtryk for kynisme.

Se også: Entusiasme, Fanatiker, Kritik, Meningsdannelse & Vision