Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Carlsbergfondet — (stiftet 1876) skal ifølge fundatsen eje mere end en fjerdedel af aktiekapitalen i erhvervsvirksomheden Carlsberg A/S. Fondet ledes af en bestyrelse – kaldet direktion – på fem medlemmer, udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blandt selskabets medlemmer. Ud over at drive erhvervsvirksomhed er formålet at fremme og støtte dansk grundvidenskabelig forskning inden for humanistisk videnskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab; at vedligeholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særlig til støtte for dansk erhvervsliv.

Se også: www.carlsbergfondet.dk