Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Menighed

Menighed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Menighed — henviser til det fælles, det almindelige, det almene og, i udtryk som menigmand og det menige folk, til de mange, der ikke har nogen særlig position eller status, og som opfattes kollektivt, som en masse og/eller, eventuelt, som græsrødder. Hyppigst bruges det dog om religiøse fællesskaber eller for eksempel om politiske grupperinger, der samles om en bestemt ideologi. Det engelske modstykke, community, bruges også om lokale fællesskaber, særligt hvor sådanne antages at være bundet tæt sammen af fælles normer.

Se også: Kommunitarisme & Lægfolk