Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kommunitarisme

Kommunitarisme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kommunitarisme — er en ideologi, der lægger helt afgørende vægt på civilsamfundet som det konstituerende element for relationer mellem mennesker i et demokrati. Det er blevet sammenfattet som et ideal om borgernes aktive deltagelse i fællesskabet med henblik på selv at skabe rammerne for det gode liv, uafhængigt af stat og marked. Det er også blevet kritiseret som et ideal, der lægger vægt på en form for fællesskab, nærhed og konsensus, som kun giver ringe plads til forskellighed og uenighed.

Se også: Liberalisme, Masse, Republikanisme & Utilitarisme