Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Republikanisme

Republikanisme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Republikanisme — (lat. styring af fælles anliggender) er en politisk ideologi, der betragter civilsamfundet som overordnet både familie og stat. R blev konciperet i 1400-tallets italienske bystater, som hentede inspiration fra oldtidens Athen og Rom, men gik skridtet videre ved hverken at holde konge eller slaver. Machiavelli skrev en epokegørende afhandling om R, som lægger afgørende vægt på pluralisme og magtdeling i styringen af offentlige anliggender. I modsætning til liberalisme er grundprincippet ikke quid pro quo, men quod omnes tangit: Beslutninger om det, der vedrører fællesskab og almennytte, må inddrage alle (borgere), der berøres – altså et ideal om aktivt demokrati med udgangspunkt i pragmatisk gensidighed snarere end i juridisk lighed. De tyske hansestæder forfinede denne styreform, men siden er R blevet betegnelsen for allehånde politiske bevægelser, der i praksis har flyttet sig langt væk fra de oprindelige principper.

Se også: Kommunitarisme