Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Mary Fonden

Mary Fonden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mary Fonden — (grl. 2004) er i udgangspunktet baseret på en folkeindsamling i forbindelse med det danske kronprinspars bryllup. Siden er grundkapitalen vokset fra en til over 70 millioner kr. Den almennyttige virksomhed er af forebyggende art, hvor der især sættes fokus på forståelse for social isolation og de dermed forbundne problemstillinger ud fra devisen: ”Alle har ret til at høre til”.

Se også. www.maryfonden.dk