Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Moral

Moral

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Moral — (lat. sæder og skikke) vedrører opfattelser af, hvad det vil sige at opføre sig godt eller dårligt og kan føre til moralisering og disciplinering i forhold til andre og på fællesskabets vegne. Moralisering kan betragtes som omsorg og som et bidrag til, at alle kan leve det gode liv, men kan også ses som udtryk for dårlig moral og manglende respekt for andre som myndige. En historie kan fortælles, så den får en morale – hvilket ikke behøver at være en moraliserende læresætning, men lige så vel kan dreje sig om at lære af et eksempel, hvad det er fornuftigt at give agt på, hvis man ikke vil komme galt af sted. Det kan for eksempel være en morale, at moralisering kan give bagslag.

Se også: Dyd & Norm