Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Mæcen

Mæcen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mæcen — henviser til Cilnius Mæcenas, der støttede den klassiske digtekunst, og nu er blevet en almen betegnelse for den, der ynder og understøtter kunst eller videnskab, for eksempel private fonde og offentlige myndigheder. Amerikanske industrialister som Morgan, Mellon og Vanderbilt kan (i modsætning til strategiske filantroper som Rockefeller og Carnegie) betragtes som patroniserende mæcener, der samlede på kunstværker for egennyttens skyld, men samtidig støttede almennytten indirekte ved at give udvalgte kunstnere mere tålelige arbejdsvilkår, end disse klienter ville kunne opnå på almindelige markedsmæssige betingelser. Mæcenernes arvinger skænkede efterfølgende dele af deres samlinger til offentlige museer – mod en passende skattebegunstigelse.

Se også: Nepotisme & Philantro-Capitalism