Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Menig

Menig

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mening — har ligesom ’viden’ rod i ord, der betegner anskuelse, betragtning. Mening – især i ubestemt flertal – har imidlertid langt fra samme høje status og opfattes ofte som det modsatte af viden, som knyttet til subjektive følelser, særinteresser og fart og tempo snarere end til det forstandsmæssige, intellektuelle, reflekterede og langsomme. Det kan begrunde, at viden, som frigjort fra mening i disse betydninger, søges fremmet. Det kan også sløre, at der foregår meningsdannelse i såvel den videnskabelige verden som det offentlige liv.

Udtrykket ’den offentlige mening’ er forbundet med en forestilling om en altomfattende konsensus. Den offentlige mening kan ses som et udtryk for folkets vilje, som beslutningstagere i et demokratisk system bør følge. Den kan også ses som resultat af en hastigt fældet dom, der udspringer af offentligheden som let manipuleret masse. Den offentlige mening bliver så til doxa og kan slå over i fanatisme.

Se også: Forskning & Smagsdommer