Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Forskning

Forskning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Forskning — (ty. forschen; beslægtet med lat. poscere: at kræve) er et centralt genstandsfelt for almennyttig fondsvirksomhed. Samtidig udgør F også, på linje med den generelle samfundsvikling, i tiltagende omfang et væsentligt grundlag for sådan fondsvirksomhed. Grundbetydningen af forskning er grundig undersøgelse eller ransagning, hvor der så at sige kræves noget – nemlig oplysninger – af et stof. Når politiet efterforsker, og journalister laver research, er der således tale om varianter af (ud)forskning. Oftest forbindes forskning dog med videnskabelig undersøgelse, der kan være af yderst forskellig art, og som kan knyttes til forventninger om åndsvirksomhed, men for tiden formentlig hyppigst forbindes med forventninger om anvendelse af bestemte, upersonlige metoder. Nogle vælger at bruge forskning som betegnelse for videnskabelige undersøgelsesprocesser, mens betegnelsen videnskab så reserveres til blivende udbytte i form af viden, der kan følge af forskning, men ikke nødvendigvis gør det.

Gamle sammensatte ord, hvor forsker indgår, er for eksempel forskerånd, forskerblik, forskerglæde, forskerkløgt, forskerlidenskab, forskertrang. Nyere sammensatte ord, hvor forskning indgår, er for eksempel forskningsarbejde, forskningscentrum, forskningsinstitut, forskningslaboratorium, forskningsmetode, forskningsobjekt, forskningsområde, forskningsprogram, forskningsprojekt, forskningsresultat og forskningsråd.

Se også: Viden