Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Myndighed

Myndighed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Myndighed — Det germanske Mund betyder beskyttelse. M kan både være knyttet til enkeltpersoner og fællesskaber. At være myndig vil sige at kunne tage vare på selv og selvstændigt at kunne vurdere og træffe beslutninger. Den, som ikke kan det, og som ikke anses for utilregnelig, tildeles en formynder, der har prokura til at træffe beslutninger på vegne af den umyndige og drage omsorg for dennes interesser. Borgerrollen er forbundet med myndighed, som i denne sammenhæng ikke alene drejer sig om at kunne tage vare på sig selv, men også om evne til selvstændigt at kunne bidrage til overvejelser og beslutningsprocesser om offentlige anliggender.

Myndighed kan både anerkendes – eller netop ikke anerkendes – formelt og uformelt.  Som formelt myndig er man et selvstændigt retssubjekt, der for eksempel kan oprette en fond, tage formelt ansvar og derved tegne en forening og i det hele taget gøre egne forretninger. Når der uformelt tales om en myndig person, henviser det til personlig karakter.

Se også: Autoritet & Magtudøvelse