Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Medmenneske

Medmenneske

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Medmenneske — er den position, individet indtager i civilsamfundet ved siden af rollen som borger i staten og forbruger på markedet. Ordet kom i brug i oplysningstiden, og det medmenneskelige kan ses som kernen i det, Grundtvig kaldte ”det folkelige” i form af ”det kollektive menneskevæsen”. Rollen som medmenneske, der rummer en forventning om i hvert fald et mål af lighed og gensidige forpligtelser mellem mennesker, kan betragtes som en forlængelse af slægtsrelationer i form af foreninger og andre frivillige fællesskaber. M er også hyppigt blevet knyttet til kristen moral af typen: At gøre ved sin næste, som man vil, at andre skal gøre ved en selv.

Det medmenneskelige er uundgåeligt forbundet med en forestilling om et ’vi’, og definitionen af dette fællesskab er afgørende for, hvordan og med hvem gensidigheden praktiseres. Ofte bliver dette ’vi’ defineret i modsætning til et ekskluderende ’de’, hvor civilsamfundet opfattes som en lukket etnisk eller national enhed snarere end humanistisk eller kosmopolitisk.

Se også: Menighed