Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Bureaukrati

Bureaukrati

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bureaukrati (fr. kontor + herredømme) er som begreb tilskrevet den franske økonom Vincent de Gournay og synes skabt med en nedsættende klang – som betegnelse for embedsmandsvælde, pedanteri, regelrytteri, skrankepaveri. Det er også sådan bureaukrati typisk anvendes i den offentlige debat, ikke alene om statslige og kommunale myndigheder, men om enhver form for organisation, herunder f.eks. private virksomheder og fonde. Den tyske sociolog Max Weber viste dog i sine organisationsanalyser, at fremvæksten af bureaukrati også kunne ses positivt som led i bestræbelser på at sikre ordnede og ansvarlige forhold i administration (magtudøvelse og bevillinger) i form af regler til beskyttelse mod vilkårlighed. Som i videnskabelig metodetænkning lagde Weber vægt på det upersonlige i sagsbehandlingen, men erkendte samtidig, at tendenser til formalisering, arrogance og kontrol kan tage overhånd og blive en undertrykkende magtudøvelse i sig selv. Ofte ses organisationer i civilsamfundet som mere fleksible og derfor som en modvægt til offentlig forvaltning.

Se også: Profession, Stat & Vilkårlighed.