Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Boligorganisationer

Boligorganisationer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Boligorganisationer – tidligere betegnet almennyttige (senere bare almene) boligselskaber – er en konstruktion, der hører til i gråzonen mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. I tiden frem til 1. verdenskrig var det næsten udelukkende private, der opførte boliger i Danmark på almindelige markedsmæssige vilkår. Krigens udbrud og indvandring til byerne førte imidlertid til boligmangel og prisstigninger på boliger. Regeringen greb ind med huslejeregulering og lovgivning om støtte til boligbyggeri. Den offentlige støtte blev betinget af kontrol med byggeriets opførelse og den senere drift, bl.a. med krav til vedtægterne for de foreninger, der modtog støtte til boligbyggeri. Endvidere fastsatte loven regler, som skulle hindre, at ejere eller andelshavere opnåede avancer ved salg af ejendomme eller andele. Dette resulterede i dannelsen af mange boligforeninger, og i 1919 stiftedes ”Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber” (i dag kaldet: Boligselskabernes Landsforening).

Se også: Andelsboligforeninger