Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Andelsboligforeninger — er organisationer i gråzonen mellem marked og civilsamfund. Her er hverken tale om en ejer- eller en lejebolig, men om indirekte ejendomsret. Det er fællesskabet, andelsboligforeningen, der ejer den faste ejendom, mens medlemmerne alene ”ejer” en andel af fællesskabets formue.

Se også: Boligorganisationer.