Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Forsorg

Forsorg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Forsorg — (ty. omsorg for andre) var oprindelig en central filantropisk opgave, der dog efterhånden næsten helt er blevet overtaget af stat og kommune. Tidligere talte man i den forbindelse om offentlig forsørgelse gennem Fattigvæsenet – især i relation til gamle, syge, handicappede, enker, forældreløse og andre, der ikke kunne klare sig selv. I tilfælde af såkaldt værdigt trængende supplerede religiøs velgørenhed og private filantroper den offentlige støtte. Der blev også oprettet gensidige hjælpekasser, så medlemmerne kunne undgå fattighjælpens tab af borgerlige rettigheder – en ordning der først ophørte i 1956, hvor folkepensionen blev indført. I 1976 indførtes i og med bistandsloven et rettighedsprincip i modsætning til tidligere forsorgsloves skønsprincip.

Se også: Omsorg