Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Frihed

Frihed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Frihed — (første led i en politisk triade knyttet til lighed og broderskab) indgik som et centralt begreb hos de revolutionære under den franske revolution og er siden blevet et slagord både i relation til staten, markedet og civilsamfundet. På markedet oplever forbrugere sig som lige og fri, men udbud og efterspørgsel styrer bevægelserne på markedet. I staten er friheden defineret som rettigheder, der enten kan være positivt formuleret (retten til …) eller negativt (fravær af …). I civilsamfundet er friheden begrænset af den gensidige afhængighed, men kan også optræde i skikkelse af free riders, der undlader at yde, men fuldt ud nyder andres indsats for almennytte. Enkelte filosoffer har mere alment knyttet forpligtelser til F (i modsætning til tøjlesløshed), blandt andet Hegel, der ser friheden som muligheden for at gøre det, man skal, først og fremmest at kultivere og civilisere sig selv og sine medmennesker.