Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Folketrygfondet

Folketrygfondet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Folketrygfondet — (også kaldet oljefondet) blev grundlagt i 1996, hvor den norske stat stod for det første milliardindskud fra fortjenesten ved olieproduktion i Nordsøen. Formuen tilhører det norske folk. Der er bred enighed om, at de politisk valgte skal disponere over F, der blandt andet finansierer offentlige, almennyttige formål som børnehaver og ældrepleje. Stortinget kan maksimalt disponere fire procent af fondens samlede værdi inden for et givet finansår. Begrundelsen er, at de folkevalgte skal gemme værdier til kommende generationer. I 2010 rundede Fs formue 3.000 mia. norske kr. Det norske finansministerium anslår, at værdien om ti år vil være tæt på 6.000 mia. Det svarer til, at hver eneste nordmand m/k til den tid har en million norske kroner stående i F.