Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Armslængde

Armslængde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Armslængde — (eng. uden for rækkevidde) blev som begreb i relation til almennyttig virksomhed lanceret af den eng. økonom John Meynard Keynes, da han i 1946 blev udnævnt til formand for det britiske Arts Council. På baggrund af mellemkrigstidens totalitære tendenser understregede Keynes, at hverken hensyn til staten eller markedet skulle præge den almennyttige bevillingspraksis. Siden har armslængdeprincippet været brugt mere alment til at markere autonomi og respekt for sådan i tilknytning til fondestiftelser, råd og nævn. Kritikere har dog anført, at armslængde også kan tolkes som en relativt kort afstand, der på trods af formalia i praksis muliggør håndspålæggelse i form af statslig eller markedsmæssig magtudøvelse.

Se også: AutoritetMandatSmagsdommer & Suverænitet.