Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Arealudnyttelse

Arealudnyttelse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arealudnyttelse  er et centralt tema i den løbende diskussion om og bestemmelse af almennytte. Det overlades hverken udelukkende til markedskræfternes frie spil eller til statens suveræne magtudøvelse. I udgangspunktet hersker den privateejendomsret, men bygningssagkyndige fra stat og kommune inddrages som regulerende myndighed. Desuden er krav til planlægning og brugerinddragelse af berørte interessenter blevet skærpet siden 1960’erne. Derved anerkendes det, at aktører i civilsamfundet har en vigtig rolle at spille ved arealudnyttelse, der ganske ofte giver anledning til konflikter.