Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aarhus Universitets Forskningsfond — (stiftet 1944) er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at støtte forskning ved Aarhus Universitet finansieret ved aktiekapitalen i kemikalievirksomheden Cheminova A/S. Forskningsfonden er en selvstændig juridisk enhed. Det er dog forskellige instanser på universitetet, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne for fonden. Der bliver årligt uddelt et tocifret millionbeløb igennem fonden.

Se også: www.auff.au.dk