Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Ansvar

Ansvar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ansvar — (eng. answer og ty. Antwort) betyder egentlig mod-tale, gen-svar. Det drejer sig altså oprindelig om at give svar på spørgsmål, herunder beskyldninger, og i bredere forstand om at redegøre for, hvad man har foretaget sig i en sag; og endnu bredere: at gøre rede for noget. Det kan også betyde at aflægge regnskab. I dele af den aktuelle samfundsdebat erstattes ordet hyppigt af det engelske accountability, som imidlertid ikke rummer den brede, og ikke alene tilbageskuende, men også fremadrettede betydning, der ligger i have et ansvarsområde. Sidstnævnte værdi genfindes i mange fondes mission-statements– uden at det dog står ganske klart, hvem fondene er ansvarlige overfor. 

Se også: Etos & Pligt.