Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal (stiftet 1953) er Danmarks suverænt største erhvervsdrivende fond, der også donerer store summer til almennyttige formål. Fonden har afgørende indflydelse på et af verdens største shippingselskaber, A.P.Møller-Mærsk, hvor den besidder 50 % af de stemmeberettigede A-aktier. Fondens totale ejerandel af koncernen er på 41 %. Ud over at eje og udvikle virksomheden støtter fonden en række almennyttige formål, herunder særligt danskheden i Sønderjylland på begge sider af grænsen, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande samt dansk søfart. Fonden står bag en række store donationer i Danmark. Oftest opererer fonden uden stor medieomtale, men har også støttet meget omtalte projekter, bl.a. det danske gymnasium i Slesvig og Operahuset i København.

Se også: www.apmollerfonde.dk