Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Hegemoni

Hegemoni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hegemoni — (gr. det, der viser vej) kan filosofisk føres tilbage til stoicismen som betegnelse for et fornuftsprincip, der kunne lede de andre sjælsevner. Bruges i dag stort set kun negativt som betegnelse for overherredømme. Således definerede marxisten Antonio Gramsci H som den dominerende diskurs om værdier på konfliktfyldte områder, som gør det muligt at udøve indirekte magt og derved implicit at fremstille sine særinteresser som udtryk for almennytte.

Se også: Styring