Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Håndværk

Håndværk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Håndværk — henviser til det, der frembringes med hænderne. Hånden optræder gerne som metafor for kroppen, og håndværk kan derfor betegne legemlig virksomhed til forskel fra intellektuel ditto. Hvis hovedet imidlertid opfattes som en del af kroppen, kan også intellektuel virksomhed, såsom udarbejdelse af tekster, opfattes som håndværk, der således bliver til en betegnelse for personlige værker, skabt af kreative mennesker til forskel fra maskiner, og som derfor kan tilkendes en særlig kvalitet og nytte som unikke.

Se også: Arkitekt, Handling & Profession