Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Herremand

Herremand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Herremand — den gamle nordiske betegnelse for en person af høj rang har lidt uklare aner og kan både være udviklet fra ord, der har at gøre med hæder og med hær. I middelalderen betegnede det konkret en mand, der havde forpligtet sig, typisk over for rigets konge, til militære ydelser, og som til gengæld fik visse privilegier.

Herremanden har længe været i miskredit. En talemåde fra Grundtvigs samling af danske ordsprog lyder: ”Herremænd og hunde lukker ikke døren efter sig” – viser altså ikke hensyn og respekt over for andre. Jørn Astrup Hansen, dansk bankmand og kritiker af dannelsen af almennyttige fonde på basis af kapital fra tidligere tiders gensidige forsikrings- og kreditforeninger, har brugt betegnelsen i forbindelse med sin kritik. Astrup Hansen bragte betegnelsen ’herreløse milliarder’ om disse midler ind i den danske debat om fonde og almennytte, og han talte om herremænd i forbindelse med forvaltningen af midlerne. På linje hermed optræder betegnelsen feudalisme i disse år ikke sjældent i international debat om fonde og filantropi.

Se også: Bygmester