Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Diskurs

Diskurs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Diskurs — (lat. fra hinanden + løb) betegner ræsonnerende processer, hvor man bevæger sig logisk (til forskel fra intuitivt) fra præmisser til konklusioner. Bruges også bredere som et andet ord for drøftelse, samtale og fremstilling. Analyse af D kan føres tilbage til Aristoteles, men er på det seneste blevet genopdaget og raffineret, blandt andet af den franske filosof Michel Foucault, med henblik på at vise samspil mellem sprog, viden, disciplinering og magtudøvelse. Sådan analyse af diskurser sigter altså mod at vise, hvilke diskursive aspekter, der har hegemonisk status, og hvilke der forties eller fordømmes.

Ser vi på D i relation til fonde og foreninger, er det karakteristisk, at der tales ret så forskelligt om filantropi inden for feltet byggeri og inden for andre former for kulturel aktivitet. Inden for malerkunst, teater, film og litteratur er smagsdommere og eksperter accepteret i relativt elitære beslutningsprocesser med henblik på at undgå dilettanteri. Derimod kræver den herskende D større grad af direkte demokrati, åbenhed, bruger- og borgerinddragelse, når det gælder udøvelse af almennytte i det bebyggede rum.

Se også: Debat