Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Innovation

Innovation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Innovation — (lat. forny) er blevet et mantra. Det bruges inden for rammerne af en fremskridts-ideologi, der er baseret på en dyrkelse af alt nyt som noget positivt, sat i modsætning til det gamle eller traditionen. I indgår imidlertid også i det konservative ideal om at bevare ved at forandre. At fremme I nævnes hyppigt som et mål og en kerneværdi for almennyttige fonde.