Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Interesse

Interesse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Interesse — betyder, direkte oversat fra latin, et mellemværende. Begrebet knyttes især til politisk og økonomisk aktivitet i stat og marked og forbindes ikke sjældent med konflikter mellem særinteresser, forstået som personers eller gruppers egennytte, der gerne opfattes i modsætning til det almennyttige, det almene vel eller fælles bedste. Også i civilsamfundet kan private særinteresser komme i konflikt med offentlige almeninteresser (og med hinanden), selvom frivilligt arbejde og fondsvirksomhed med almennyttigt eller filantropisk sigte gerne forbindes med altruisme, sat i modsætning til egoisme og idealisme.