Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Knud Højgaards Fond — (stiftet 1944) ejer lidt over halvdelen af aktierne i entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S. Fundatsen forpligter fonden til at eje aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i virksomheden, men giver derudover ganske vide rammer for fusioner og andre grundlæggende strukturændringer i firmaet. Fondens almennyttige uddelinger har den danske ungdoms dygtiggørelse og uddannelse som hovedformål. Blandt Knud Højgaards Fonds største uddelinger er dets bidrag til det nye Danmarks akvarium, Den Blå Planet, i Kastrup.

Se også: www.khf.dk