Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kreativitet

Kreativitet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kreativitet — (lat. at skabe) kan i mindre grad end andre aktiviteter stilles til regnskab i relation til på forhånd definerede målestokke. K som skabende virksomhed indgår i tekniske og kunstneriske bestræbelser, som ikke kan løsrives fra det personlige, og hvor det særprægede eller unikke forlener resultat og proces med karakter. K et udbredt signalord i almennyttig virksomhed, men spændingsforholdet mellem K og kontrol bliver sjældent gransket kritisk.