Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kreditforeninger

Kreditforeninger

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kreditforeninger — er en særlig dansk måde at finansiere byggeri på. I slutningen af forrige århundrede blev de fleste K opkøbt af banker. Ifølge § 219 i lov om finansiel virksomhed kan egenkapitalen ved afvikling af en forening, der har været et realkreditinstitut, ikke udloddes til medlemmerne. Derved blev medlemsformuen herreløs og derfor typisk organiseret som selvejende institutioner, hvor medlemmerne vælger et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse. Realdania er et eksempel på en kreditforening (Kreditforeningen Danmark), der har valgt at forvalte medlemmernes bidrag til almennyttige formål. Andre, for eksempel BRF Fonden, er derimod en erhvervsdrivende fond uden sådanne formål.