Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Lederskab

Lederskab

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lederskab — er et centralt tema i debatten om fonde og foreninger. Konkret drejer det sig blandt andet om, hvorvidt de nuværende bestyrelsesformer sikrer effektiv drift, om der kan rejses tilstrækkelig med risikovillig kapital, og hvordan fundats og vedtægter legitimt kan tilpasses nye krav fra stat og marked uden at komme i strid med stifters vilje. Nogle af disse udfordringer søges håndteret ved hjælp af regler for governance og etablering af datterselskaber, som drives ud fra et værdigrundlag, der ikke i samme grad som hovedaktiviteterne er almennyttigt og non-profit.