Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Lego Fonden

Lego Fonden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

LEGO Fonden — (stiftet 1986) er den næststørste ejer af Lego A/S. Fondens hovedformål er at sikre selskabets fortsatte beståen og udvikling. Dette forhold afspejles også i fondens almennyttige aktiviteter, der er af begrænset omfang, vurderet i relation til fondens egenkapital og oftest tager form af uddelinger af Lego-produkter eller andre virksomhedsrelaterede projekter.

Se også: www.lego-fonden.dk