Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Liv, det gode

Liv, det gode

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Liv, det gode — har været genstand for debat siden antikken, ikke mindst i relation til modsætningspar som lighed kontra frihed, egennytte kontra almennytte, det behagelige kontra dyd. Det manifesterer sig ikke kun i forskellige logikker og ideologier, men også i den daglige praksis vedrørende offentlige velfærdsforanstaltninger og filantropisk arbejde. I den forbindelse oversættes begrebet ofte til lykke eller livskvalitet. Dette begreb antages at rumme mindre tvivl og være mindre ideologisk og mere rationelt, blandt andet fordi det kan bruges som udgangspunkt for målinger med kvantitative metoder. Det er dog et åbent spørgsmål, om man derved løser eller blot slører de bagvedliggende konflikter af normativ art.