Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nordea Fonden

Nordea Fonden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nordea-fonden — (grl. 1989) voksede ud af en fusionsproces med en række banker og skal ifølge fundatsen befordre formuen fra andelshaverne i sparekassen SDS ”tilbage til samfundet” igennem almennyttige uddelinger. Fonden har beholdt sin andel af ejerskabet af den samlede finansielle koncern, og er i dag Nordeas tredjestørste aktionær med en ejerandel på 3,9 procent. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer ”det gode liv”, med fokus på motion, sundhed, kultur og natur, blandt andet opførelsen af Tietgenkollegiet i København, der i sig selv er organiseret som selvstændig, erhvervsdrivende fond. Det er et mål, at alle egne i Danmark får gavn af fondens uddelinger og projekter, så en del af den konkrete vurdering af støtteberettigede overlades til de lokale bankfilialer.

Se også: www.nordeafonden.dk