Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Obelske Familiefond, Det

Obelske Familiefond, Det

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Obelske Familiefond, Det — (stiftet 1956) er en erhvervsdrivende fond, der sammen med Augustinus Fonden og Færch Fonden etablerede Skandinavisk Tobakskompagni (nu: Scandinavian Tobacco Group). Fonden har tre hovedformål, at sikre virksomheden de bedste rammer, at støtte familien og at støtte almennyttige formål. I 2010 meldte fonden en ny offensiv uddelingsstrategi ud, der blandt andet skal femdoble det uddelte beløb samt udvide uddelingsområdet fra Nordjylland til hele Danmark.’

Se også: www.obel.com