Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Opportunisme

Opportunisme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Opportunisme — kan føres tilbage til det latinske udtryk for at være vendt mod havnen (portus) og derfor beskyttet mod vind. At noget er opportunt vil sige, at det er belejligt, gunstigt, praktisk, nyttigt. O kan dreje sig om at gøre brug, uplanlagt og spontant, af en god mulighed, når den viser sig. I forlængelse heraf kan O betragtes som en måde at forholde sig strategisk på, hvor man holder sig klar til at smede, mens jernet er varmt. Hvis nogen kaldes opportunistisk, har det imidlertid gerne præg af en beskyldning, som drejer sig om, at personen holdningsløst bruger alle muligheder for at opnå fordele for sig selv og tilsidesætter principper og moral til fordel for varetagelse af særinteresser.

Se også: Mission & Populisme