Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Realisme

Realisme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Realisme — er et omstridt begreb med vekslende betydninger. Det, som i dag gerne opfattes som platonisk idealisme, byggede på en antagelse om ideer som det egentligt virkelige. I renæssancen drejede kritik af middelalderens skolastik sig om, at den var urealistisk, virkelighedsfjern. På den anden side har det reale også været regnet for mindre fint – realskoler var for eksempel ikke så fine som latinskoler. Såvel kritik af andre for at være virkelighedsfjerne som et syn på det reale som mindre fint kan genfindes i nutidige diskussioner om forholdet mellem teori og praksis.

Projektmagere kritiseres ikke sjældent for at mangle visioner. På den anden side kritiseres store projekter ofte for at være urealistiske eller virkelighedsfjerne og altså bygge på forudsætninger – for eksempel af økonomisk art eller i form af forventninger om folks adfærd og/eller tilbøjeligheder – der ikke stemmer med de faktisk forhold. Brugerinddragelse og dialog kan søges anvendt som bødemiddel. Men nogle gange er strategisk brug af hykleri mere effektiv: Man vedtager ganske simpelt et urealistisk budget, går derefter i gang med projektet og håber så på at få en tillægsbevilling, når der senere i realiteten ikke er nogen vej tilbage.