Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Teknokrati

Teknokrati

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Teknokrati — betegner et samfund behersket af teknikere, og hvis legitimitet hviler på den forudsætning, at der er almen tilslutning til at betragte almennytte som noget, der udelukkende vedrører tekniske problemstillinger og dertil hørende effektiv problemløsning. Udbredt anvendelse af metaforer fra produktionslivet, herunder byggeri, kan ses som udtryk for en sådan anerkendelse.

Se også: Demokrati