Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Trygfonden

Trygfonden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

TrygFonden — (grl. 1991) kendes også under navnet TryghedsGruppen s.m.b.a. og udsprang af Kjøbenhavns Brandforsikring, der gennem en række fusioner i 2002 blev til TrygVesta. Efter børsnotering i 2005 ejer T 60 procent af forsikringsselskabet. Alle forsikringstagere kan blive medlem af T med ret til at stille op til repræsentantskabet. Et mindretal dannede i 2007 Støtteforeningen Trygsagen, der krævede fondsmidlerne tilbagebetalt til de individuelle forsikringstagere, men ikke fik medhold i Højesteret (2010). T har en række fokusområder inden for henholdsvis Sikkerhed, Sundhed og Trivsel: Badesikkerhed/vandsikkerhed, Trafiksikkerhed, Brandsikkerhed; Akutindsatser (med hensyn til sundhed), Patientsikkerhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Indsatser for mennesker med kronisk sygdom, En værdig afslutning på livet; Forebyggelse af vold og mobning, Muligheder for alle. Uddeler ca. 400 mio. kr. årligt.

Se også: www.trygfonden.dk