Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Disciplinering

Disciplinering

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Disciplinering — (lat. at lære sig noget, som i discipel) knytter tæt forbindelse mellem viden og magtudøvelse. Med den franske filosof Michel Foucault kan der tales om D som processer, der opretholder orden og sikrer lydighed i for eksempel en skole, en hær eller i en faglig disciplin. Konkret har disciplin tidligere kunnet betyde tugtelse og straf inden for kirkens rammer. Endnu mere konkret har en disciplin kunnet betegne den svøbe, der blev brugt til sådan tugtelse, og det kunne derfor tidligere give håndgribelig mening at tale om en blodig disciplin.

Se også: Diskurs