Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kollega

Kollega

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kollega — er en person, der har samme virksomhed som en anden, en embedsbroder eller fagfælle. En kollegial ret har dommere, der er sideordnede. Ligesom når der tales om en gruppe kammerater, gælder det for henvisninger til kollegiale grupper, at den talende betoner et fravær af internt hierarki og regner gruppens medlemmer for at være stillet lige. Kollegiale afgørelser kan desuden ses som udtryk for en faggruppes autonomi og ret og kyndighed med hensyn til at råde over egne forhold, for eksempel i forhold til det statslige system.

Se også: Smagsdommer