Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kommunikation

Kommunikation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kommunikation — har samme etymologiske rod som kommune og betyder i udgangspunktet at gøre fælles. Men i praksis bruges det ofte synonymt med at informere, selvom der ideelt set indgår større grad af dialog, åbenhed og aktiv lytning i kommunikation. Jürgen Habermas taler således om kommunikativ handlen som udtryk for en særlig kvalitet i civilsamfundet, hvor lige og frie borgere drøfter sager af betydning for fællesskab og almennytte.

Se også: Diskurs