Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Lokal

Lokal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lokal — (lat. sted) sættes ofte i modsætning til noget større, for eksempel nationale og globale enheder. Det kan føre til en idyllisering af det lokale som noget værdifuldt i sig selv, hvor normer er enkle og gensidighed og almennyttige bestræbelser en naturlig del af civilsamfundet. I praksis har det vist sig, at lokalsamfund langt fra altid er baseret på frivillighed og demokrati, men også kan rumme stærke elementer af disciplinering, magtudøvelse, nepotisme og social kontrol.

Se også: Kommune & Stat