Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Netværk

Netværk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Netværk — bruges i et utal af sammenhænge, såsom i www (world wide web) og andre fællesskaber, hvor hver person udgør en knude i et spindelvæv, der har forbindelse til andre, der har forbindelse til atter andre og så videre. Netværksbaseret organisation bringes ofte på bane som alternativ til systemer, hvor der er et center – og dermed en periferi eller yderkant – med dertil hørende autoritet, ulighed, statusforskelle, herredømme og magtudøvelse. Men sociale netværk er ikke nødvendigvis mere demokratiske end andre organisationer. N kan også benyttes til pleje af særinteresser.

Se også: Gensidighed & Nepotisme